Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Ve čtvrtek 30. 5. jsme se slavnostně rozloučili s 68 čerstvými absolventy Stojanova gymnázia.

Mši svatou sloužil P. Antonín Hráček a koncelebroval P. Radim Kuchař.

Po skončení mše svaté následovaly proslovy třídních učitelů i zástupců obou tříd. Na závěr byla všem absolventům předána maturitní vysvědčení a 16 z nich obdrželo také pochvalu ředitele školy, a to za vzornou reprezentaci školy, vynikající prospěch a aktivitu během studia.

Program byl zakončen slavnostním přípitkem a malým občerstvením v Zimním sále.

Milí absolventi, hodně úspěchů na další životní cestě!