První adventní schody

Dobu adventní jsme u nás na SGV zahájili již tradičně společným setkáním „na schodech“ ve vestibulu školy.

Rozsvítili jsme první svíci na adventním věnci – této úlohy se ujal zástupce 1. ročníku. Připomněli jsme si, že advent je dobou radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní příprava na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti, doba zklidnění.

Takto se budeme scházet ještě další dva pondělky a očekávat narození Páně.

Barbora Hegrová