Školní kolo Dějepisné olympiády

Dne 29. 11. se 31 zájemců o historii zúčastnilo školního kola Dějepisné olympiády, letos na téma "Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí. Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa."

V tomto měření dějepisných vědomostí nejlépe uspěli Josef Tillich (3.A), který má již nyní jistý postup do okresního kola, následovaný Jakubem Skopalem (3.B) a Jakubem Mikéskou (3.A).
Ti si na případný postup do okresního kola musejí ještě počkat.

Mgr. Eva Pěchová