Zapojili jsme se do soutěže MATHING

Dne 28. 11. se dva týmy z naší školy zapojily do celostátní soutěže MATHING, kterou vyhlašuje Ústav matematiky FSI VUT v Brně.

Jeden tým tvořili studenti 3. ročníku (Tomáš Mikel – 3.B; Tereza Cibulková, Tereza Baumrukrová, Mikuláš Jan Krajtl, Alexandr Cigoš, Josef Kočica a Václav Čubík – 3.A) a druhý tým tvořili studenti 4. ročníku (Mikuláš Kapsa, Mikuláš Just – 4.A; Jan Dohnal, Marek Bartošík, Vojtěch Zerzáň – 4. B). Dvě hodiny se oba týmy pokoušely najít řešení složitých příkladů, které pro ně organizátoři vymysleli. Žáci vymýšleli, kombinovali, diskutovali a také často škrtali, ale to všechno k řešení matematických úloh patří.
A tak i přesto, že zatím neznáme výsledné pořadí, patří všem zapojeným žákům náš velký dík za zájem o matematiku.

Mgr. Eva Pěchová