Benefiční koncert pro SGV v Olomouci

Ve středu 29. listopadu 2023 se konal nezapomenutelný komorní koncert v Arcibiskupském paláci v Olomouci.

V tomto nádherném Slavnostním sále (má jistě nejpěknější strop v celé Olomouci) nás přivítal otec biskup Mons. Antonín Basler, který pozdravil všechny přítomné a vyzdvihl benefici tohoto koncertu, kdy celý výtěžek bude věnován SGV na dokončení rekonstrukce fary v Korytné. Následovalo krátké video o aktuálním stavu této rekonstrukce a informace, na co konkrétně budou finance využity. Koncert ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým pořádala firma Brazzale Moravia a.s. Tato firma je největší sýrárnou v ČR a podílí se jednou třetinou na celkovém vývozu sýrů z ČR.

Samotný koncert pak představil pan Brazzale, který podporuje aktivity i směrem k SGV. V první části koncertu jsme si mohli vyslechnout Klavírní kvartet Es dur od Roberta Schumanna. O přestávce jsme měli možnost ochutnat produkty firmy Brazzale v Trůnním sále, kdy se k sýrům podávalo víno, káva či voda. Po přestávce pak zazněl Kvintet A dur od Franze Schuberta. Skvělými účinkujícími byli Carlo Lazari, Paola Carraro, Alberto Brazzale, Leonardo Galligioni a Raffaele Impagnatiello. Po dlouhém potlesku skvěle zahrané německé hudby italskými instrumentalisty zazněl přídavek a ujištění, že spolupráce s SGV (již 24. ročník) bude i nadále pokračovat. Všichni jste již nyní co nejsrdečněji zváni na další koncert v listopadu 2024!

Filip Macek