Pěvecký sbor, cimbálka a schóla SGV v Polsku

Ve dnech 11.-15.10. se sbor SGV společně se schólou a cimbálkou vydal do Polska na turné. Naši čtyřicetičlennou skupinu doprovázel pan ředitel, pan sbormistr Filip Macek, otec Radim a otec Lukáš (polský rodák působící jako farář ve Strážnici).

Ve středu jsme 8:30 odjížděli z Velehradu směrem na Kežmarok, kde se konala naše první zastávka. Mohli jsme si zajít na oběd, projít si město anebo navštívit hrad. Nejlepší částí našeho odpoledne byly termální koupele ve Vrbově, které jsme si společně moc užili. Následně jsme se už vydali na ubytování v polské obci Lapsze Nižne, kde jsme strávili dohromady dvě příjemné noci. Další den jsme se vydali do Lysé nad Dunajcem, kde jsme splavovali Dunajec na pltích. Poté jsme se vrátili 10 km pěšky podél Dunajce na prohlídku hradu v Niedzici a pak hurá na ubytování připravit se na večerní mši + koncert, kde vystoupil jak sbor, tak schóla a cimbálka.

V pátek ráno jsme se už vydali na setkání mládeže, které se konalo na piaristickém gymnáziu v Krakově. Cestou jsme ještě stihli navštívit Sanktuárium Božího milosrdenství v Lagiewnikách. Po příjezdu na gymnázium jsme se ubytovali ve třídách a poté jsme si zašli na oběd do blízkého obchodního centra. Večer nás čekal uvítací program a prezentace skupin. Po večerním programu následovaly chvály, které doprovázela naše schóla. V sobotu ráno jsme se vydali nakupovat do obchodního centra. Poté jsme se zúčastnili polské primiční mše sv., která trvala asi dvě hodiny, a po ní následoval zasloužený oběd. Po obědě jsme jeli do centra Krakova, kde jsme měli rozchod na individuální prohlídku města. V 18:00 jsme se vrátili na gymnázium. Tam byla možnost zajít si na diskotéku, ale to bychom nebyli my, lidi z Moravy, kdybychom si neudělali vlastní program – posezení u cimbálky.

Náš poslední den jsme zakončili výletem na Kalvárii Zebrzedowickou (poutní areál uvedený na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO). Zde jsme prožili nedělní mši svatou společně se skupinou mladých ze Strážnice. Následovala cesta do Wadovic a návštěva muzea v rodném domě Jana Pavla II. Nakonec jsme si zašli do cukrárny na jeho oblíbený zákusek – kremówku.

Domů jedeme s novými přáteli a s myšlenkou, že to bylo nezapomenutelných pět dnů.

Lucie Panáčková, 1.B