Celostátní kolo Zeměpisné olympiády

Ve dnech 27.-28.4. jsem se zúčastnil celostátního kola Zeměpisné olympiády, které se konalo v prostorách a okolí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Už od prvních momentů mě přivítala přátelská atmosféra a krásný interiér fakulty. První den nás čekala terénní část, která nás zavedla do parku Folimanka pod Nuselským mostem. V nelehkých soutěžních aktivitách jsme se naučili například změřit průtok řeky nebo vytvořit vrstevnicovou mapu. Terénní část nám zabrala asi sedm hodin a poté jsme se přesunuli na hostel Sokol u Kampy.

Druhý den nás čekal soutěžní test sestávající ze třech částí: práce s atlasem, test geografických znalostí a multimediální test. Po testu a několika doprovodných programech přišlo na řadu vyhlášení, kterého se účastnil i pan prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., který je profesorem Univerzity Karlovy a účastnil se výprav mapujících pramen Amazonky. Po vyhlášení následovala dlouhá cesta domů. Z Prahy jsem si odvezl sice “jen” diplom za úspěšné řešení, ale kromě něj i velkou spoustu zážitků a skvělou zkušenost.

Vojtěch Menšík

Kompletní fotogalerie zde: https://www.rajce.net/a18456240