Návštěva Fakulty humanitních studií UTB Zlín

Ve čtvrtek 13. dubna se skupinka dvaceti studentů třetího ročníku vydala na objevnou cestu do Zlína, aby prozkoumala jednu z nabídek vysokoškolského studia – Fakulta humanitních studií UTB Zlín. Nejprve jsme v posluchárně zhlédli prezentaci o Univerzitě Tomáše Bati a poté se seznámili se s Fakultou humanitních studií a jejími jednotlivými studijními programy s akcentem na zdravotnické obory. Pak jsme se vydali na prohlídku fakulty a jejích nových prostor a učeben. Celé dopoledne jsme se měli možnost seznamovat s prostředím, kde VŠ studenti získávají potřebnou odbornost pro své budoucí povolání.