Návštěva biřmovanců u sester CM

V pondělí 30. května se parta biřmovanců vydala navštívit řádové sestry sv. Cyrila a Metoděje. Už dlouho naše gymnázium s klášterem vytváří duchovní most vzájemné modlitby a doprovázení. Toto pouto pociťují především biřmovanci, kteří jsou jako mladí lidé objevující hloubku víry, neseni ochotnou modlitbou a oběťmi těchto řádových sester. Po letmém představení všech jsme vytvořili malé skupinky, ve kterých se hovořilo a sdílelo. Pak jsme se všichni setkali na společné modlitbě v kapli sester. Děkujeme, že můžeme kráčet spolu.