Pěvecký sbor SGV zazpíval na adventním setkání

Po dlouhé době měl náš pěvecký sbor příležitost k veřejnému vystoupení, když v pondělí 6.12. zazpíval během adventního setkání na Arcibiskupství olomouckém.

Toto setkání pravidelně pořádá otec arcibiskup Jan Graubner pro spolupracovníky a významné představitele veřejného života. Letošní adventní podvečer proběhl vzhledem k současné epidemiologické situaci v komorní atmosféře. Přestože také naši zpěváci mohli vystoupit pouze v omezeném počtu, podali kvalitní výkon a publikum jejich zpěv odměnilo velkým potleskem.

Během večera se svým zamyšlením vystoupil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a také sám otec arcibiskup. Celá akce byla charitativní – sponzoři věnovali své dary do nadačního fondu ADIUVARE, který přispívá k získání vzdělání žákům z početných a sociálně slabších rodin. Každoročně jsou takto podporováni také studenti Stojanova gymnázia. Velkým překvapením pro naši školu, stejně jako pro Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, byl velký dar v podobě 3D učebny pro interaktivní výuku v hodnotě 250 000 Kč od firmy Corinth .

Chtěli bychom poděkovat za možnost zúčastnit se tohoto setkání a načerpat povzbuzení do naší další činnosti. Velký dík patří našim donátorům za podporu studentů a spolupráci na zkvalitňování výuky na Stojanově gymnáziu.

Michal Hegr