Soustředění debatních klubů v Kroměříži

Dne 15. října 2021 se skupina sedmi odvážných debatérů v doprovodu paní učitelky Rosíkové a pana učitele Kletvíka vydala do Kroměříže.

Hned když jsme tam dorazili, začal program. Byli jsme seznámeni se základy debatování podle debatního formátu Karl Popper. Naši starší kolegové nám prozradili spoustu zajímavých a užitečných informací. Potom jsme se ve tříčlenných týmech připravovali na – pro mnohé – první debatu. Teze zaměřená na to, že by se ve veřejnoprávní televizi neměly objevovat dabované filmy a seriály, nebyla lehká ani pro týmy, které ji měly obhajovat, ale ani pro ty, které ji měly napadat.  Samotné debaty byly sledovány přítomnými učiteli, kteří rozhodli o výsledku a vysvětlili debatérům důvody svého rozhodnutí. Zkušenější debatéři v té době připravovali podklady pro soutěžní teze na první debatní klání, které proběhne za týden v Opavě.  

Vyčerpávající přípravu jsme prokládali svačinou (v podobě domácí buchty, čaje a kávy) a večeří (kuřecí řízek nebo sýr v bramboráku s pečivem a zeleninou). Bylo potřebné se opravdu dobře posilnit, protože program pokračoval až do devíti hodin: naši zkušenější debatéři představili „case“, na kterém předtím pracovali. První soutěžní teze je zaměřena na ekonomiku a bylo potřeba shromáždit mnoho specifických informací.  

První den si tedy všichni konečně vyzkoušeli, jaké to je, debatovat. Kolem desáté jsme si udělali v klubovně večerní „kolečko“ a potom jsme už šli odpočívat. Čekala nás ještě perná sobota s trenérem z Prahy.

Ráno jsme se probudili do pěkného dne a vyrazili na snídani. Hned po ní jsme měli workshop s Romanem Uhlířem, který za námi přijel z Prahy. Ukazoval nám, jak se dobře připravit na turnaj, protože zimní část ligy přináší dost obtížné teze, a představil nám různé debatérské triky.

Kolem poledne nastal čas se rozloučit s našimi novými kamarády a vyrazit domů. Bylo to skvělé. Poznali jsme nové lidi a naučili jsme se spoustu věcí.

                                                                                                                          Lucie Šťastná,
Debatní klub PONTO