Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021

Ve středu 30. června jsme se ve velehradské bazilice rozloučili s uplynulým školním rokem.

Každý rok má svůj začátek a konec. Specifikem tohoto roku byla naděje v září, že nám do provozu školy virus už nevstoupí. Tato naděje trvala dva týdny, než jsme všichni odjeli na dlouhou dobu domů. Při ukončení školního roku jsme prožívali skromné uspokojení, že alespoň závěrečný měsíc jsme mohli prožít spolu a završit úvodní dva týdny. Mše svatá, kterou sloužil otec Radim, se konala v bazilice. Zněly hlasy zpěváků scholy a sboru, nástroje, varhany. Náš čerstvý absolvent Roman poprvé přijal Pána v Eucharistii. Tato událost pozvedla význam této bohoslužby. Po mši svaté byli oceněni úspěšní studenti pochvalou ředitele školy. Rodina školy se nakrátko sešla, aby se opět na následující dva měsíce prázdnin rozloučila. A tak žijeme stále v naději, že po každém konci přichází nový začátek. Už teď se těšíme.