Debatní turnaj o Stojanův pohár

Na SGV proběhl 14. 5. druhý ročník Stojanova poháru, debatní soutěže o putovní pohár A. C. Stojana. Tento pohár organizuje DK Ponto ve spolupráci s debatním klubem Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

První ročník turnaje se uskutečnil v minulém školním roce, který byl rokem stojanovským. Pohár tehdy putoval do Přerova na Gymnázium Jakuba Škody.  Letos jsme navázali pořádáním turnaje u nás na Velehradě. Debatní akce se zúčastnilo deset moravských týmů z pěti klubů. Přijeli studenti z Valašského Meziříčí, Šlapanic, Přerova, Kroměříže a samozřejmě se zúčastnil i náš DK Ponto.

Pohár dorazil z Přerova, debatní týmy se sjely a mohlo začít soupeření. Byly stanoveny debatní teze „Bohatství by nemělo být považováno za životní úspěch a cíl“ a „Učitelé by měli mít zakázáno mít veřejné účty na sociálních sítích“. Ve vyrovnaném souboji nakonec zvítězil klub ze Šlapanic, na druhé příčce se umístil tým z Valašského Meziříčí a třetí zůstali debatéři z Přerova. Pohár se tedy opět vydal na cesty. Naši debatéři nejsou smutní, protože v příštím roce, kdy se turnaj bude odehrávat v Kroměříži, máme opět možnost pokusit se přivézt Stojana domů.

Děkujeme vedení školy, že nám umožnilo zorganizovat tuto akci. Velký dík patří všem debatérům, rozhodčím a organizátorům, kteří se podíleli na uskutečnění tohoto úspěšného turnaje, a těšíme se, až se sejdeme na dalším ročníku Stojanova poháru.

Agáta Dufková, DK Ponto