Exkurze v Národní přírodní rezervaci Čertoryje

V pondělí ráno 6. května se skupinka odvážlivců z biologického semináře vydala objevovat krásy květnatých luk Bílých Karpat.

Naše dobrodružství začalo na místě zvané Lučina, kde jsme si nejprve sdělili několik informací o tomto malebném regionu a poté se pustili do průzkumu. Během cesty jsme obdivovali krásy přírody, včetně rozmanitosti květů právě kvetoucích orchidejí. Viděli jsme například bradáček vejčitý, vstavač vojenský, vstavač kukačku a vstavač mužský. První zastávka byla u staré chaloupky, kde někteří odvážlivci využili místního záchodu :). Poté jsme pokračovali v naší expedici směrem k chatě myslivců, přičemž jsme hráli hru zaměřenou na sukcesi ekosystému a pochopení potřebného prostředí pro růst některých rostlin. Nakonec jsme se vydali zpět k autu a rozloučili jsme se s tímto nádherným místem.

Průvodcem celou exkurzí nám byl Mgr. Petr Večeřa z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Děkujeme za velmi přínosnou exkurzi.

Klára Sklenská 3.A