Návštěva obecního úřadu

Ve středu 14. 2. jsme v Semináři základů společenských věd se studenty 3. ročníku navštívili obecní úřad na Velehradě.

Velehradě a díky panu starostovi Mgr. Aleši Mergentalovi se dozvěděli spoustu zajímavých informací o správě obce, práci starosty i o komunálních volbách. Studenti měli připravené dotazy k obci Velehrad, které jim pan starosta s velkou angažovaností zodpověděl. Konkrétně například to, proč nelze udělat přechod pro chodce přímo z parkoviště ke klášteru nebo například, proč obec zavedla placené parkování. Za jeho ochotu mu ještě jednou moc děkujeme.

Mgr. Pavla Zábranská