Školní kolo Anglické olympiády na SGV

Výsledky školního kola Anglické olympiády na SGV jsou tu a přinesly nám několik překvapení a excelentní výkony. Dne 6. prosince se zapojilo celkem 11 vybraných studentů, kteří prošli náročným třídním kolem.

Olympiáda měla dvě náročné části, zaměřené na jazykovou úroveň C1 – poslech a ústní projev. V ústní části měli studenti za úkol nejen srovnat dvě fotografie, ale také zahrát krátký rozhovor na dané téma spolu s vyučující Mgr. Evou Krause. Následovala samostatná prezentace na vylosované téma, kde studenti prokázali svou schopnost vyjadřování v anglickém jazyce. Celková délka ústního projevu byla 14 minut, což vyžadovalo nejen vynikající jazykové dovednosti, ale i schopnost soustředění a rychlých reakcí.

Vítězkou tohoto klání se stala Dorota Komoňová z prvního ročníku (1A) s naprosto excelentním výkonem. Na druhém místě se umístila Johanka Vašinová (3B), následovaná na třetím místě Barborou Šimčákovou (3A). Tato trojice předvedla nejen výbornou znalost angličtiny, ale také schopnost kreativního a poutavého vyjadřování.

Blahopřejeme všem účastníkům za jejich účast a snahu! Těšíme se na další ročníky anglické olympiády a na setkání s novými talenty v oblasti anglického jazyka na SGV.

Eva Krause