Francouzštináři v Olomouci

V pátek 8.12. jsme se po roce vydali na návštěvu Francouzského centra Univerzity Palackého v Olomouci (https://francouzskecentrum.upol.cz/).

Během skvěle připraveného workshopu jsme si vyzkoušeli poslechová cvičení ke zkouškám DELF, ve skupinkách si procvičili své konverzační schopnosti, pomocí kahoot se dozvěděli něco o frankofonii a nechyběla ani prohlídka prostor fakulty a katedry romanistiky FF UP. Jednou z milých průvodkyň byla i absolventka SGV Sabina Plevová, nynější nadšená studentka francouzštiny.

Poté jsme se přesunuli do Univerzitní knihovny, kde jsme dostali základní informace o poskytovaných službách a fungování této instituce, prohlédli jsme si její krásné prostory a zaujala nás i některá nej. Největší, nejměnší, nejtěžší kniha…

Den jsme završili návštěvou olomouckých adventních trhů, kde jsme sice trochu promrzli, ale zároveň si užili hezkou vánoční atmosféru.

Velké poděkování patří našim přátelům z Francouzského centra za organizaci programu a také vzorné skupince francouzštinářů ze 3.B.

MERCI.


Eva Petruchová