Úspěšní řešitelé Logické olympiády

Ze základního kola Logické olympiády postoupily do krajského kola Anna Šrámková ze 3.B a Barbora Šišláková z 1.B.

Jejich výsledky v základním kole soutěže byly excelentní. Soutěžily v kategorii C, jež je určena pro studenty středních škol. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Krajské kolo se uskutečnilo 3. 11. 2023 ve Zlíně na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati. Anička se umístila na 14. místě a Barča na 31. místě. Oběma moc blahopřejeme k velmi pěknému umístění v krajském kole a všem ostatním účastníkům základního kola soutěže děkujeme za účast.

Mgr. Pavla Zábranská