4.B a její Praha

Odkud je nejlepší výhled na panorama Pražského hradu? Z velké posluchárny FAMU v jejím 3. patře. Které ze schodišť fakult vysokých škol v centru Prahy vás nejvíc zaujalo? Patrně to na filozofické fakultě? Kde se nachází pověstné 5. patro, pod jehož okny skončil život Konstantina Biebla? Na Zderaze čp. 1947. Kde se nachází jediný Rembrandt na území České republiky? Ve Schwarzenberském paláci na Pražském hradě. Projevoval se kubismus i v užitém umění a v městském mobiliáři? A mohli bychom ho vidět? Jistě, třeba takovou ikonu českého kubismu – lampu Emile Králíčka v nejzazším konci Jungmannova náměstí, hned za kostelem Panny Marie Sněžné.

Na všechny tyto a mnohé jiné otázky přinesla odpověď trojdenní pozdně zářijová exkurze třídy 4.B do našeho hlavního města, přiložené fotografie dokládají alespoň částečně její průběh a místa, kterými jsme se pohybovali.

Viktor Černý