Mše svatá na zahájení školního roku

V pondělí 4. září jsme slavnostní mší svatou v bazilice zahájili nový školní rok.

Bazilika byla zcela zaplněna studenty, zaměstnanci, rodiči, ale také absolventy.
Ředitel školy přivítal jak studenty prvního ročníku, tak dva nové pedagogy. Mši svatou celebroval školní kaplan P. Radim Kuchař, koncelebroval kaplan velehradské farnosti P. Jiří Hebron SJ, který na závěr mše svaté všechny pozdravil a přivítal povzbudivými slovy. Po mši svaté následovala prezentace fotografií ze světového setkání mládeže v Lisabonu, kterého se zúčastnili i studenti našeho gymnázia. Vyslechli jsme několik nezapomenutelných zážitků a svědectví.