Biřmování 2023

Pátek 9. června byl dnem výjimečným. Skupina padesáti mladých přijala v bazilice na Velehradě svátost biřmování.

Ačkoli se udílení této svátosti stává už běžnou praxí na SGV, výjimečnost tohoto ročníku spočívala v několika věcech. Zaprvé to byla hojná účast těch, kteří se společně připravovali. Zadruhé to byla zcela pozměněná náplň přípravy, která mířila k živé zkušenosti Ježíše Krista a Ducha Svatého zakoušeného ve společenství. Zatřetí jsme samotnou slavnost biřmování zvládli ještě v rámci druhého ročníku před odchodem na léto. Atmosféra byla hluboká a přátelská. Můžeme s nadějí očekávat, že ovoce tohoto dne budeme ještě vídávat.

P. Radim Kuchař

Kompletní fotogalerie ZDE