Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Ve čtvrtek 25. 5. se v bazilice konala slavnostní mše svatá u příležitosti vyřazení absolventů.

Mši svatou sloužil P. František Šary a koncelebroval P. Radim Kuchař.

Po skončení mše svaté dostali slovo třídní učitelky i zástupci obou tříd.

Na závěr ředitel školy Mgr. Michal Hegr udělil ředitelské pochvaly 19 studentům, a to za vzornou reprezentaci školy, vynikající prospěch a aktivitu po celou dobu studia. Následovalo předání maturitních vysvědčení všem 67 absolventům.

Program byl zakončen slavnostním přípitkem a malým občerstvením v Zimním sále.

Milí absolventi, hodně úspěchů na další životní cestě!