Orientační dny 1. ročníku ve Fryštáku

Velmi důležitou součástí projektu osobnostního rozvoje (POR), je spolupráce naší školy s Domem Ignáce Stuchlého ve Fryštáku.

Jeho pracovníci se v rámci projektu Orientačních dnů zaměřují na rozvoj hodnotové orientace žáků.
Pedagogové SGV společně s pracovníky Domu Ignáce Stuchlého připravují pro studenty třídenní program probíhající střídavě v prostorách DISu a Stojanova gymnázia.
Orientační dny 1. ročníku jsou zaměřeny na sebepoznání, hodnoty a povolání.

Letošní téma znělo: JÁ A JÁ – mé možnosti, hranice, schopnosti, dovednosti, dary…

A jak Orientační dny hodnotí 1.A?

Ve středu 10. května se vydala třída 1.A se svou třídní učitelkou na Orientační dny ve Fryštáku. Po příjezdu nás přivítali instruktoři DISu. Den příjezdu probíhal v klidnější náladě a poznávali jsme okolí. Odpoledne jsme si zahráli na “mnohonožky” v blízkém lese a poté jsme se udělali sádrové masky. Druhý den byl už ve svižnějším tempu. Od rána jsme se ani minutu nezastavili a užívali si společně stráveného času. Hlavní aktivita dne bylo odpolední bahníčko, které bylo v rámci hry „Hora hodnot“. Vzhledem k tomu že se nám všem bahníčko líbilo, museli jsme se jít umýt do blízké nádrže, která v sobě skrývala spoustu vzácných organismů. V den odjezdu, tedy v pátek, jsme si napsali dopis svému budoucímu JÁ. A toto všechno s námi absolvovala naše úžasná třídní učitelka, která se nebála ani bahníčka😊. Orientační dny jsme si všichni moc užili a děkujeme instruktorům z DISu za program, který nás dokázal zase více stmelit.

Děkujeme, 1.A.

Lucie Šímová, Natálie Zůbková