Projektový den – Čistota vody

Již podruhé v tomto školním roce měli studenti 1. ročníku možnost zúčastnit se projektového dne, tentokrát pod názvem “Čistota vody”.

Voda je pro náš život nepostradatelná a zejména voda čistá je “darem”, kterého se nedostává milionům lidí po celém světě. 

Studenti se dozvěděli nejen to, proč je voda kolem nás znečištěná, ale prakticky si vyzkoušeli, jak mohou čistotu vody měřit a zkoumat pomocí nejrůznějších metod.

A jak tento projektový den hodnotí studenti? 

Ve čtvrtek 13.4. jsme měli projektový den s názvem Čistota vody. Byli jsme rozdělení do osmi skupin a naším prvním a zároveň soutěžním úkolem tohoto dne bylo dát do PET lahve  co nejvíce přírodnin tak, abychom vytvořili přírodní filtr. K dalším úkolům patřila různá chemická měření na několika stanovištích (velehradské rybníky, potok Salaška před čističkou odpadních vod a za ní). Seznámili jsme se také s principy biomonitoringu. Podle informací, které jsme doplnili do pracovních listů, jsme pak určili, jaké je znečištění vody v dané lokalitě. V rámci tohoto projektového dne jsme také navštívili čističku odpadních vod na Velehradě. Občas jsme museli vytáhnout pláštěnky a deštníky, abychom nezmokli, ale den jsme si užili. Byla to sranda a něco jsme se i naučili. 

Díky paní učitelce Halové, Osohové a panu učiteli Hrubošovi a Stodůlkovi.

Edita Macíčková, Eva Jurčíková