Otevřené dveře přátelské debaty

V pátek 6. ledna proběhl malý přátelský turnaj mezi debatními kluby SGV a AGKM. Naši přátelé přijeli z Kroměříže, aby si s námi změřili síly, zažili příjemné odpoledne a poznali naše nové členy.

Během odpoledne proběhly celkem čtyři debaty, které se odehrály právě s otevřenými dveřmi, neboť školou v té době procházeli zájemci o studium na naší škole z řad deváťáků a jejich rodinných příslušníků.

Z Kroměříže přijela kromě debatérů i paní učitelka Aranka Řezníčková a tři mladé rozhodčí, které společně s naší rozhodčí Markétou všechny probíhající debaty profesionálně rozhodovaly. A o čem jsme vlastně debatovali? Náplní našich diskuzí byl vývoj umělé inteligence.

Jsem přesvědčena, že panovala velmi milá atmosféra a všichni si ze setkání debatních klubů odnášíme skvělé zážitky a cenné zkušenosti. „Děkujeme za milé přivítání i skvělou příležitost prohlédnout si pod vedením Davida Vojáčka velehradské zvony a projít si s kamarády ze spřáteleného klubu prostory SGV,“ vzkazuje za DKAG A. Řezníčková.  Velký dík patří i paní učitelce Rosíkové a panu učiteli Kletvíkovi za zorganizování této akce. Děkujeme všem, co se zapojili, a těšíme se příště!

Markéta Ambrozková, DK Ponto