Výsledky Dějepisné olympiády

Kdo z našich studentů prokázal ve školním kole této soutěže největší dějepisné znalosti?

Eva Pěchová