Evropská unie očima euroúředníka

Ve čtvrtek 8.12. jsme se se seminářem zeměpisu a ZSV a s některými žáky čtvrtého ročníku zúčastnili přednášky pana Lukáše Veselého.

Pan Veselý pracuje jako euroúředník v Evropské komisi v Bruselu. K jeho hlavním úkolům patří prosazování společných zájmů, navrhování nových předpisů a spravování rozpočtu.  Během své prezentace nás seznámil se svým dosavadním vzděláním, s jeho náplní práce a se zajímavými informacemi o Evropské Unii. Atmosféra přednášky byla velice otevřená, díky tomu jsme kladli spoustu otázek a pan Veselý nám ochotně odpovídal. Dozvěděli jsme se také o dobrovolnickém programu v rámci EU a o možnosti stáží v jednotlivých orgánech EU. 

Prezentace nás obohatila o zajímavé informace a panu Veselému ještě jednou děkujeme.

Anežka Chudíková, 3. A