SGV na Veletrhu vzdělávání v Hodoníně

Ve dnech 5. a 6. října proběhl v Hodoníně veletrh středních škol, a naše škola tam nemohla chybět.

Na celém veletrhu bylo 56 škol především z Jihomoravského kraje a navštívilo jej celkem 1626 zájemců o studium na středních školách a 367 rodičů. V našem stánku se žáci dozvěděli, jak to funguje u nás ve škole, jací jsou naši učitelé a vychovatelé, jak to funguje na internátě a ve středisku volného času. Mnoho žáků za námi přicházelo z Hroznové Lhoty a Vnorov. Doufám, že jsme přilákali mnoho zájemců o studium na naší škole.

Lukáš Hýsek, 2.B