Křest našich studentek

V pondělí 9. května 2022 se v bazilice konala slavnost, a to hned trojitá. Po dlouhé přípravě byly ve velkolepém velehradském chrámu pokřtěny tři studentky z našeho gymnázia.

Křest je zrozením pro nebe. Od dnešního dne jim začala věčnost. Jejich život byl ponořen do tajemství Kristovy smrti a zmrtvýchvstání. V této vzácné chvíli jim po boku stáli jejich kmotři, rodiče, členové rodiny a kamarádi z gymnázia. Církev je přece společenství. Součástí křtu bylo i první svaté přijímání. Poprvé vstoupil do jejich srdce Ježíš fyzickým svátostným způsobem. Kéž děvčata kráčejí stále ve víře, že jsou Božími dcerami.