Připravujeme se na biřmování

Pravidelně v pondělí odpoledne se skupinka biřmovanců schází na Domově mládeže, aby uváděli v pohyb svůj život z víry. Kdo se nehýbe, nežije. Nejde jen o pohyb fyzický. I život víry má projevovat známky pohybu. Víra je proces. Cesta. Na tuto cestu se na podzim vydalo téměř čtyřicet druháků, kteří projevili zájem přijmout svátost biřmování. Kdo z nich se naučí kráčet už teď, nebude překvapen, až ho síla Ducha svatého bude nutit vstát z pohodlí gauče a vydat se vstříc životu – skutečnému životu v Duchu.