Potáborko ve Starých Hutích – “červení”

Po dlouhé době jsme zase vyrazili na potáborko s našimi dětmi, na které jsme se moc těšili.

Toto potáborko se celý víkend neslo v duchu příběhu speciálního dílu Narnie, který nebyl nikdy zfilmován.

Když děti dojely za námi na Staré Hutě, začali jsme hrát seznamovačky. Poté, co jsme všechny poznali, seznámili jsme se s prvními postavami – Digorym a Polly, kteří pomáhali najít zmatenému strýčkovi prsteny, které někam dal a nemůže si vzpomenout kam. Proto děti v první hře pomáhaly strýčkovi najít prsteny. Další den se děti probudily a zjistily, že nám náš svět, jménem Charn, ničí zlá čarodějnice Jadis. Digory a Polly poprosili děti, jestli by jim pomohly ten svět zpátky opravit. Děti s radostí souhlasily a v další hře nám pomohly náš svět opravit a zvelebit. Odpoledne čarodějnice ukradla z ruky Digorymu prstýnky a děti se je snažily získat zpět, ale bohužel marně. Digory, aby zachránil svět a také svou nejlepší kamarádku Polly, se obětoval a čarodějnice ho zabila, ale ona sama utekla pryč, protože viděla, kolik lásky a štěstí v sobě Digory a Polly mají.

Večer nám v televizi na programu TV PONTO dávali zprávy a ukázali nám novinky, které se staly na Starých Hutích. Po zprávách jsme se dívali na Partičku, kde hrály samy děti, ale i vedoucí. Děti si moderátory velice pochvalovaly. Po zprávách se děti vydaly na tajuplnou stezku odvahy, na jejímž konci jsme s dětmi u ohně zavzpomínali na to, co všechno se ten den událo.

V neděli ráno si děti začaly uvědomovat, že už je vlastně konec a že tu chtějí ještě zůstat. Pak jsme šli hrát hru, kdy strýček slyšel, že ve světě Charn se nachází poklad, jenomže nevěděl, kde je, a proto děti musely rozluštit tajenku. A najít místo, kde se poklad ukrývá. Když ho děti našly, otevřely ho a viděly, že se tam ukrývají věci, které si mohou nechat na památku na toto potáborko, které jsme si všichni skvěle užili.

Alexandr Cigoš, 1.A