Posviťme si na světlo

V únoru měli žáci 3. ročníku semináře chemie možnost vyzkoušet si pod vedením paní učitelky Osohové experimenty s luminiscencí.

K dispozici měli sadu s potřebnými protokoly a chemikáliemi. Po menších skupinkách provedli dohromady pokusy na pět různých témat, jmenovitě to byla fluorescence, fosforescence, pyroluminiscence, tvorba hydrogelů a kyanotypie. Pro představu šlo třeba o záření látek pod UV lampou, svítící hořící směsi či modrotisk.

Na konci experimentů si spokojeně připili tonikem, který mimochodem také obsahuje látky, které lze pozorovat pod UV. Z hodin si odnáší mnoho nových vědomostí a zkušeností, a tak se rozhodli toto téma zpracovat. Tento týden ho pak představili a vysvětlili svým spolužákům v hodinách chemie. Zároveň je to ale látka zajímavá a obsáhlá, takže se k ní rádi zase třeba někdy v hodinách vrátí.

Markéta Ambrozková, 3.B