Soutěž v literárním překladu Raduga-DUHA 2021

Ruský dům vědy a kultury v Praze hostil mladé překladatele. Byla mezi nimi i Jindřiška Marková z naší školy.

15. prosince se v Křišťálovém sále Ruského domu v Praze uskutečnilo předání cen a kulatý stůl pro účastníky a vítěze soutěže pro začínající překladatele Raduga-DUHA 2021.

Hlavním cílem této soutěže je mezikulturní dialog obou zemí. Účastníci soutěže překládali literární text z ruštiny do češtiny. Pro překlad byly navrženy úryvky z děl současných ruských spisovatelů, protože odrážejí skutečný život jazyka a s autorem je možné komunikovat i mimo rámec překladu. Galina Artěmjevová – autorka jednoho z textů a členka poroty – svůj video vzkaz účastníkům natočila. Členky poroty L. Nyklová a M. Valentová uspořádaly pro účastníky soutěže malý seminář, upozorňující na překladatelsky obtížná místa, a také se podělily o nuance překladu z odborného hlediska.

Ve věkové skupině od 16 do 20 let soutěžilo 25 účastníků, kteří přeložili úryvek z knihy Aleny Kašury Útěk století. Jindřiška se v konkurenci ostatních účastníků rozhodně neztratila a byla odměněna diplomem a věcnou cenou.  Je také jednou z našich dvou reprezentantek v jiné překladatelské soutěži (obor ruský jazyk), která probíhá pod hlavičkou Univerzity Palackého v Olomouci.

Blahopřejeme k pěknému umístění v soutěži Ruského domu vědy a kultury v Praze; nejde ovšem jen o ceny, ale také o zkušenosti, které Jindřiška jistě zúročí nejen v soutěžích, ale i v životní praxi.

-RosA-