První adventní schody

Dobu adventní jsme u nás na SGV zahájili společným setkáním „na schodech“ ve vestibulu školy. Rozsvítili jsme první svíci na adventním věnci – této úlohy se tentokrát zhostil zástupce 1. ročníku.

Připomněli jsme si, že advent je dobou radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní příprava na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti, doba zklidnění.

Takto se budeme scházet ještě další tři pondělky a očekávat narození Páně.

Adventní čas se navrací k nám,
já světlo svíce dnes posílám k vám.
Ta svíčka adventní naději vrací,
ukáže správný směr těm,
kdo se ztrácí.