Návštěva v Montessori škole ve Zlíně

Minulé pondělí 22.11. jsme my, žáci 3. a 4. ročníku ze semináře ZSV, navštívili Dobrou školu - Montessori školu ve Zlíně.

Dostali jsme se přímo do výuky nejen žáků prvního trojročí (1., 2. a 3. třídy ZŠ), ale i mateřské školy a jeslí. Po skupinkách jsme se v jednotlivých třídách vyměňovali a tiše jsme pozorovali dění. Vše jsme se přitom pokoušeli dělat takovým způsobem, abychom chod vyučování narušili co nejméně. Následně jsme své postřehy, co se pomůcek, vybavení třídy, pravidel, přístupu průvodců (učitelů v Montessori školách) i samotných principů Montessori vzdělávání týče, společně s některými průvodkyněmi sdíleli. Sami jsme si pak vyzkoušeli být v pozici dětí, když jsme pracovali s trinometrickou kostkou – Montessori pomůckou podle matematického vzorce.

Když se děti vydaly ven, my jsme si mohly v klidu projít celou učebnu školky a díky průvodkyni lépe porozumět jejímu uspořádání a také návaznosti a propojenosti nabytých znalostí a dovedností v průběhu celého vzdělávání.

Mě osobně nejvíce překvapila mateřská škola a jesle, u kterých jsem si nedokázala představit jejich fungování. Děti byly neuvěřitelně samostatné a nad mé očekávání pracovali v klidu a vzájemném respektu.

Děti v jeslích si například samy dokázaly nachystat pití, nakrájet jablko a vždy po sobě uklidit. Ve školce se starší děti zrovna učily o Jižní Americe v rámci plánu poznávání kontinentů a právě znalosti o kontinentech ze školky se dětem ve 3. třídě spojily, když probíraly stěhovavé ptáky.

Určitě je neméně důležité zmínit, že učebny v Montessori škole jsou vybavené jinak, než známe z běžných škol. Jsou bohatě vyzdobené, barevné a utvořené tak, aby působily na co nejvíce smyslů. To i na nás, jako na starší, udělalo výborný dojem, stejně jako celá atmosféra školy.

Na Velehrad jsme se vraceli naplnění zážitky a inspirací.