Velký hmyzí večer

Zřejmě již naposledy se dne 21. 11. skupinka žáků z naší školy (zejména ze 2.A) jela zúčastnit Velkého hmyzího večera pořádaného klubem cestovatelů Brno. Průvodcem byl známý šéfkuchař Milan Václavík, který nás provedl našimi prvními krůčky do světa entomofagie. V průběhu večera se nám postupně na talíři objevili restovaní mouční červi, cvrčci na másle, zophobas na chilli, restovaná sarančata a vrcholem byli smažení švábi. Všichni zúčastnění úspěšně zvládli své první krůčky ve světě pojídání hmyzu. Jak již bylo zmíněno na začátku, jednalo se o poslední Velký hmyzí večer po osmi letech jeho působení. Důvodem této změny jsou nová legislativní úskalí, která neumožňují proběhnout takový večer v tomto rozsahu. Věřím, že ještě dlouho budeme s láskou vzpomínat na tento velmi příjemný a originální večer.

O. Hruboš