Biřmování

V pátek 22. října 2021 nastala očekávaná událost. Čtyřicet sedm mladých přijalo v bazilice svátost biřmování, která poskytuje plnohodnotnou výbavu na cestě křesťanského života. Děkujeme otci biskupovi Josefu Nuzíkovi za elán, se kterým k nám promluvil. Od této chvíle existuje už jen jediná cesta – cesta růstu skrze milost Ducha svatého.