Ekologická olympiáda

Letos tomu bylo podruhé, co se naše škola zúčastnila krajského kola třídenní soutěže s názvem Ekologická olympiáda, tentokrát s tématem „Obnova krajiny“.

Do budovy gymnázia ve Valašských Kloboukách jsme zamířili s paní učitelkou Halovou ve čtvrtek 21 10. po obědě. Stejně jako minule nás čekaly tematické otázky, kvízy a projekty, doplněné o tradiční naučné exkurze. Letos jsme se konkrétně zabývali zadržováním vody v krajině. Ačkoli se to nemusí jevit jako zřejmé, jde o klíčovou činnost, které bychom se měli věnovat především, abychom dokázali snižovat dopady klimatických změn. My už teď víme, že velmi dobrým krokem je např. budování brázd, swalů a suchých poldrů. Do soutěžení se kromě nás studentů aktivně zapojili také učitelé, a to jak v některých soutěžích, jako bylo stavění komínů nebo modelování z ekologické hmoty, tak hlavně v tradičních večerních scénkách, v nichž jsme kolektivně hledali odpověď na otázku: „Řekni, kde ty ryby jsou?“.

Domů jsme se vraceli s dobrým pocitem, novými zážitky a postřehy. Věřím, že Ekoolympiáda byla pro nás všechny cenným obohacením a možná také odrazovým můstkem k zahájení aktivní pomoci naší krajině.

Terezie Králíková, 4.B


Jelikož jsme odjížděli v pátek večer domů, netušili jsme, jak soutěž dopadla. Dnes už výsledky známe a já mohu našemu týmu ve složení Terezie Králíková, Kristýna Pelikánová (4.B) a Honza Kočíř (2.A) pogratulovat k úspěšnému celkovému 4. místu.
Díky za skvělou reprezentaci  naší školy :o).

Martina Halová