Debatní klub Ponto na Open Gate

Ve dnech 24. – 26. 09. vyjelo pět členů DK Ponto na školení debatérů a rozhodčích na proslulou školu Open Gate do Babic u Prahy.

Asociace debatních klubů po dvou letech covidové přestávky mohla opět uspořádat oblíbené školení začínajících debatérů, rozhodčích a učitelů – vedoucích debatních klubů – na území a s podporou DK Open Gate. Na tuto výjimečnou akci jsme vyslali z našeho DK Ponto delegaci ve složení Barbora Broklová, Zoe Klusáčková, Lucie Šťastná a Jan Zalubil. O získání statutu akreditovaného rozhodčího usiloval pilíř našeho klubu Jiří Nevřivý. Naši debatéři vytvořili přátelskou spolupracující skupinu s debatéry a také budoucími rozhodčími ze spřáteleného klubu Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Držíme palce jak našim debatérům, tak Jiřímu, aby se jim podařilo úvodní školení sezony zúročit a přenést nabyté vědomosti a nadšení z pobytu v Babicích na ostatní členy klubu. Letošní sezona totiž bude nabitá nejen ligovými turnaji, které proběhnou v Opavě, Ostravě a Hradci Králové, ale, doufejme, také soutěžemi v rámci Debatního poháru. Plánujeme, že našemu publiku na SGV  představíme klání moravských debatních klubů. Pohárové debaty na SGV by mohly být předehrou ligového klání na naší půdě v příštím roce!

Pobyt v Open Gate nám poskytl možnosti k navázání kontaktů s představiteli kvalitních moravských klubů, osvědčených školitelů, ale také k načerpání debatérských a rozhodcovských dovedností, a hlavně k příjemnému strávení času v inspirativním debatním prostředí. Ostatně, posuďte sami podle fotografií, které přikládáme. A na závěr: úvodní setkání všech členů DK Ponto se odehraje už ve středu 29. 09.

DK Ponto