Ponto tábor 2021 – 2. turnus

Středisko volného času Ponto SGV připravilo a zrealizovalo již popáté letní tábory ve Velkých Karlovicích.

Do rána jsem schopná uvěřit až šesti zázrakům.“ Tuto větu již před dvěma stoletími vložil do svého největšího díla Lewis Carol. Já si nyní, ovšem v menší úpravě, dovolím tuto citaci vypůjčit. Do večera jsem schopná uvěřit až šesti zázrakům. Jedná se totiž o definici, nebo možná spíše motto, které velmi trefně vystihuje každodenní pocity animátorů během tábora. Víra v nemožné a odhodlání realizovat i ty zdánlivě nejšílenější nápady jsou totiž jednou ze základních ingrediencí, které přispívají k realizaci celého tábora.

Ať už proces plánování, nebo tábor samotný, animátory totiž často staví před otázku, jakým směrem se vydat, aby naše milované táborníky překvapili pokaždé něčím novým a naplnili, nebo možná spíše předčili, jejich očekávání. A přestože se může někdy zdát, že naše ideje a vize jsou nad naše síly, díky pilné práci, vynalézavosti, a hlavně zápalu pro věc všech animátorů vzniká již pátým rokem tábor, který každý rok utváří nejenom nová přátelství, ale který se rovněž stává prostředím k osobnímu růstu každého zúčastněného. Jedná o časoprostor, ve kterém se všichni myšlenkami vracíme do dětských bezstarostných let. Díky situacím, do kterých se animátor během tábora dostává, má ale rovněž příležitost poznat své nové stránky a získávat zkušenosti, které se v průběhu let mohou ukázat jako neocenitelné. Ať už se jedná o schopnost rychlého reagování, kreativního uvažování, práce s dětmi a různými typy osobností nebo i jen pouhé rozdělání ohně. Tábor je tak pro každého z nás týdnem, ze kterého si kromě překrásných zážitků, zábavy s dětmi a historek odnášíme i další přidanou hodnotu, a to zjištění, že se správnými lidmi a odhodláním dokážeme dosáhnout dál než naše představivost.

Tereza Dejmková, animátorka, absolventka SGV

Fotogalerie 2. turnus