Obhajoby ročníkových prací

V posledním červnovém týdnu proběhly již tradiční závěrečné obhajoby ročníkových prací.

Součástí studia na SGV je projekt ročníkových prací. Všichni studenti 1.-3. ročníku pod vedením pedagogů během školního roku zpracovávají jimi zvolené téma. Výslednou práci pak prezentují před komisí a posluchači z řad žáků školy.

Letos jsme  navzdory ztíženým podmínkám způsobených distanční výukou byli při obhajobách ročníkových prací svědky mnoha skvělých výkonů. Věříme, že naši žáci zkušenosti nabyté při psaní i prezentaci práce zúročí jak ve Středoškolské odborné činnosti, tak při dalším studiu.