Obhajoby ročníkových prací

Ve dnech 24. a 25. června se na našem gymnáziu odehrávala událost, která zde posledních pár let zdomácněla – obhajoby ročníkových prací.

Po celý rok žáci prvního, druhého i třetího ročníku pod vedením svých vedoucích zpracovávali vybraná témata, snažili se najít odpovědi na otázky, ale hlavně na vlastní kůži zkoušeli, co to znamená sepsat práci, která má smysl  a také je po formální stránce dobře napsaná. Z tohoto pohledu jsou obhajoby pouze závěrem této práce. Jejich záměrem je nejen představit svou práci ostatním, ale zároveň uspokojivě zodpovědět všetečné dotazy vedoucího, oponenta a případně zvědavce z publika. Ročníkové práce jsou tak jedinečnou přípravou pro úspěšnou účast studentů SGV ve Středoškolské odborné činnosti. Můžeme s radostí konstatovat, že obhajoby ročníkových prací letošní studenti nepodcenili a postarali se nám tak o dvě velmi příjemná dopoledne.

Mgr. Eva Pěchová