Výměnný pobyt Slovinců na SGV

3.-7. června se uskutečnil výměnný pobyt se Slovinci. 16 žáků prvního ročníku doma ubytovalo své slovinské partnery, se kterými poté strávili celý týden plný aktivit.

V pondělí přijeli žáci ze slovinské partnerské školy v Mariboru a ihned započalo první seznamování. V úterý jsme navštívili skanzen a Živou vodu v Modré. Poté jsme v odpoledním programu probírali rozdílnosti našich zemí a také jsme se pokusili debatovat na různá témata. Ve středu jsme hráli PONTO hru, kterou jsme si všichni moc užili a následně se většina z nás vydala na laser game do Zlína. Ve čtvrtek jsme našim slovinským kamarádům ukázali památky a zajímavá místa v Brně. V pátek ráno jsme se s nimi (někteří se slzami v očích) rozloučili. Tento týden byl pro nás velkým přínosem, nejenže jsme se zlepšili v angličtině ale současně jsme si našli nové přátele a prožili spoustu zábavy.

Dorota Komoňová, Julie Maňáková, 1.A