Pontění – 2. víkend

Ve dnech 9.-11.2. proběhlo naše již 2. PONTĚNÍ, tentokrát s tématem AKCE.

Akce to byla od samého začátku, neboť hned po příjezdu do Březové jsme zahájili přesun do nově zrekonstruované fary na Korytné a po cestě jsme stihli najít a zachránit ve velice nepříznivém terénu Víťulku. Následující dny se nesly v duchu přednášek na témata jako: Time management, Základy plánování tábora, Modlitby. Po těchto edukačních oknech následovala vždy část, kde jsme si probírané téma mohli hravou formou zkusit. Zároveň jsme se během víkendu zúčastnili dvou mší svatých v kostele svatého Václava, kde nás otec Radim seznámil s místními farníky Korytné. Z celého víkendu si odnášíme nové vědomosti, zkušenosti a pomodoro. A společně se těšíme na další PONTĚNÍ s tématem DRAMATURGIE.

Jan Zalubil, 3.B