Úspěch našeho nadaného studenta

Akademie věd poskytuje nadaným studentům možnost zapojit se do studentské stáže.

Této možnosti využil student třetího ročníku Jan Mikuláš Krajtl a od ledna do prosince roku 2023 se účastnil jedinečného projektu pro nadané studenty na Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Absolvoval stáž v projektu s názvem “Otevřená věda Akademie věd ČR 2023”. Konkrétně se věnoval práci na reálném výzkumu v oblasti dialektologie pod vedením Mgr. Marty Šimečkové, Ph.D. Tato stáž je určena pro ty, kteří mají zájem o studium jazyka a jeho variant a chtějí získat praktické zkušenosti v oblasti lingvistiky.

Mikuláš sám zhodnotil tuto svou zkušenost jako přínosnou pro jeho budoucí studium na vysoké škole. Zároveň přiznal, že to bylo náročné jak na čas, tak na množství plněných úkolů. Přesto by zapojení do podobných projektů doporučil svým spolužákům a všem, kteří si chtějí dál zdokonalit své schopnosti a dovednosti nad rámec znalostí ze středoškolského studia.


Gratulujeme a přejeme Mikimu, ať se mu v budoucnosti daří své nadání zdokonalovat.

Hana Zuntová