Přednáška na téma Poruchy příjmu potravy

V úterý 28. 11. 2023 se studenti prvního ročníku naší školy zúčastnili přednášky na téma Poruchy příjmu potravy.

Ta nám poskytla náhled do složité problematiky zasahující do života mnoha lidí napříč generacemi.
Diskutovali jsme o různých aspektech poruch příjmu potravy, od identifikace problému až po strategii prevence a léčbu. Přednáška začala důrazem na rozmanitost problému, ke kterému patří i mentální anorexie, bulimie a poruchy přejídání.
Pan Přemek Šeděnka nám vysvětlil, jak mohou jednotlivé poruchy vypadat a  jak mohou ovlivnit fyzické i psychické zdraví postiženého člověka.
Další částí přednášky bylo zkoumání faktorů vedoucích ke vzniku poruch. Zaměřili jsme se na roli rodiny, škol a komunit.

Pan lektor zdůraznil, že každý případ vyžaduje individuální přístup a sám se s námi podělil o vlastní zkušenosti s PPP. Na závěr naší přednášky nám ochotně poskytl prostor k tomu, abychom mu mohli svěřit naše problémy.

Zuzana Snášelová