Biřmovanci v Králíkách

První listopadový víkend byl poznamenám nejen “dušičkami”, ale především Duchem. Se skupinkou biřmovanců jsme vyrazili na Horu Matky Boží do Králík, abychom spolu prožili tento čas jako součást přípravy na biřmování. Prostory starého kláštera nám nabídly místo pro duchovní témata, sdílení ve skupinkách i pro samotnou modlitbu. Díky dvěma sestřičkám cyrilometodějkám Markétě a Dominice jsme se také těšili z dobrého a bohatého jídelníčku. Na řadu přišla také fyzická práce, díky které jsme alespoň trochu pomohli místnímu duchovnímu správci poutního místa P. Karlu Moravcovi v podzimním úklidu.

Ze všeho nejvíce jsme chtěli udělat zkušenost, a to živou zkušenost s Bohem, s Duchem Svatým. Přijme jenom ten, kdo Bohu dovolí… A my dovolili. Prožili jsme něco nového, jakoby nám Bůh připomínal: Hle, všechno tvořím nové. A skutečně tvořil. A my máme velkou naději, že tato tvůrčí činnost Božího Ducha nás bude provázet v dalším období naší přípravy. A my víme, že se už nepřipravujeme na něco, ale pro Někoho. Pro Toho, který dokáže obnovit svůj svatý lid. My jsme tím svatým lidem.