Projektový den – Voda v krajině

Za krásného slunečného počasí proběhl ve středu 1. 11. 2023 projektový den 1. ročníku na téma "Voda v krajině".

Do tématu nás uvedl pan starosta Velehradu Mgr. Aleš Mergental, který přiblížil danou problematiku z pohledu vedení obce. V průběhu celého dopoledne poté studenti zpracovávali ve skupinách různé úkoly, včetně projektu zaměřeného na krajinné prvky zvyšující biodiversitu, zadržení vody v krajině a omezení eroze půdy. V závěru proběhla v pohodové atmosféře obhajoba zpracovaných návrhů a získané znalosti si mohli studenti prověřit v kahootu. Vítězové si odnesli drobné ceny.
Záměrem projektových dnů na naší škole je vést studenty k samostatnosti, odpovědnosti, spolupráci a posilovat schopnosti řešit problémy a podporovat enviromentální smýšlení. Věříme, že si první projektový den všichni užili a bude pro ně přínosem do budoucna.

Tým přírodovědné sekce