První ročník a Den církevního školství

Dne 15. 9. si připomínáme den církevního školství. To nám poskytlo příležitost navštívit významná velehradská místa.

Nejprve jsme byli na prohlídce baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, kde jsme se dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací, například že se zde nachází 14 kaplí a varhany s 5521 píšťalami.

Dále jsme se podívali do lapidária, do domu Antonína Cyrila Stojana, Muzea bible a do podzemních chodeb Stojanova gymnázia, Velehrad. Tyto zážitky byly pro nás všechny velmi obohacující a jsme rádi, že jsme se mohli účastnit tohoto krásného dne na SGV.

Julie Maňáková, Zuzana Snášelová  (1.A)