Den církevního školství

Dne 15. září jsme si ve školním společenství připomněli Den církevního školství. Ten je vždy spojován s památkou svaté Ludmily, která vychovala svého vnuka a českého světce svatého Václava. Studenti prvního ročníku měli v plánu hlouběji prozkoumat Velehrad, kde před nedávnem zahájili své gymnaziální studium. Ostatní ročníky prožily dopoledne pod vedením Společenství Projekt ON z Valašských Klobouk. Spolu s nimi jsme v první části vstoupili do modlitby chval, poté jsme se rozdělili na čtyři skupiny podle témat workshopů: Identita a Boží plán s člověkem, nadpřirozená víra, odpuštění a karikatury Boha. Závěr našeho setkání jsme ukončili chvalami opět ve Slovanském sále, kde byla i možnost přímluvných modliteb. V průběhu celého dopoledne jsme měli možnost slyšet svědectví mladých lidí o tom, jak Bůh působí v jejich životech často i mimořádným způsobem. Děkujeme našim hostům a přátelům z Valašska za jejich ochotu přijet a posloužit hudbou, zpěvem i svědectvími.